Hipoterapia

   Koń  to  terapeuta  i  przyjaciel  idealny. Jest cudownym zwierzęciem pełnym  ciepła, 

empatii, pozytywnej energii a jednocześnie nigdy  nie   oceniającym.  Poprzez kontakt 

z koniem można pracować nie tylko nad  fizyczną stroną  człowieka  czy  przełamywać 

fizyczne  bariery  ale  przede  wszystkim  pozytywnie  oddziaływać  na  jego  psychikę, 

rozwój   społeczny   oraz   emocjonalny.   Pomaga   w   ćwiczeniu  samodoskonalenia, 

osiągania wyznaczonych celów, przezwyciężania lęków. Konie stymulują jednocześnie

wszystkie ludzkie zmysły. Poprawia się  uwaga,  pamięć,  myślenie,  mowa,  percepcja 

wzrokowa i słuchowa. Bezpośredni kontakt z dużym, silnym zwierzęciem wpływa  także 

na   wzrost  poczucia  własnej  wartości  i  pewności  siebie.  Jednocześnie  uwrażliwia 

na potrzeby innych istot, ucząc obowiązku i odpowiedzialności.

 

 

 

hipoterapia

 

 

   Jazda na koniu to nieustanne  ćwiczenie równowagi. Sposób, w jaki koń się porusza,

uaktywnia  poszczególne  partie  mięśni jeźdźca. Temperatura konia wyższa od naszej 

daje  efekt  rozgrzewającego  masażu  i przynosi ogromną ulgę osobom cierpiącym na

spastyczne porażenie kończyn  dolnych. Dodatkowo rozluźnienie wspomaga rytmiczny

kołyszący  ruch  konia  w  stępie.  Ruchy ciała osoby siedzącej  na poruszającym się

stępem koniu są odzwierciedleniem ruchów ciała idącego  człowieka.  Ruch końskiego

ciała przenosi impulsy do ciała jeźdźca i przekazuje prawidłowy wzorzec chodu do jego

mózgu. Pacjent 'chodzi nie chodząc”.

 

   Hipoterapia  to  doskonałe  ćwiczenie  poprzez  zabawę.  Pacjent  nie  kojarzy   zajęć
na
koniu  z  rehabilitacją  która  czasem  jest  dla  niego  bardzo  męcząca.  Dla  osoby

uczestniczącej  w  hipoterapii  to  czysta   przyjemność   obcowania   z   czworonożnym

przyjacielem.

 

 

!!! UWAGA !!! Na zajęcia z hipoterapii obowiązkowo należy przyjść ze skierowaniem od lekarza. Spis wskazań i przeciwskazań znajduje się  poniżej


Zajęcia prowadzone są 7 dni w tygodniu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

 

   Zajęcia jeździeckie prowadzi Magdalena Kus– Jest instruktorem  rekreacji ruchowej 
ze  specjalnością   jeździectwo,  a  także   ze   specjalnością    hipoterapia.  Z   końmi 
i jeździectwem ma do czynienia od 8 roku życia. Ukończyła studia wyższe w Collegium 
Medicum  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  na   kierunku  Fizjoterapia.  Uwielbia   konie, 
przyrodę oraz pracę z ludźmi zwłaszcza z tymi  najmniejszymi. Prowadzenie zajęć  jest 
dla    niej    idealnym    połączeniem   wszystkiego   co   kocha.   Pasja   łączy   się   z 

doświadczeniem i zamiłowaniem. 

 

 

 

WSKAZANIA

 

Dzieci

Zespoły neurologiczne

 1.  Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
 2.  Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
 3.  Minimalne uszkodzenia mózgu.
 4.  Choroby mięśni
 5.  Dzieci niedowidzące i niewidome.
 6.  Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

 1. Wady postawy.
 2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
 3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

 1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka szyjnego kręgosłupa).
 2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
 3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
 4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

 1.  Stwardnienie rozsiane.
 2.  Stany po udarze.
 3.  Stany po urazach czaszkowo - mózgowych.
 4.  Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
 5.  Choroby i zaburzenia psychiczne.
 6.  Uzależnienia.
 7.  Patologie społeczne.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne

 1. Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.

 2. Nie wygojone rany.

 3. Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.

 4. Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

 5. Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.

 6. Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.

 7. Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.

 8. Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.

 9. Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.

 10. Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.

 11. Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.

 12. Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.

 13. Podwyższona temperatura.

 14. Ostre choroby infekcyjne.

Przeciwwskazania względne:

 1. Padaczka.

 2. Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

 3. Zaburzenia mineralizacji kości.

 4. Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.

 5. Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.

 6. Dyskopatia.

 7. Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.

 8. Schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja.

< powrót

kusowka40@gmail.com

O nas | Pensjonat | Aktualności | Galeria | Cennik | Kontakt | Linki
"Kusówka"
Kobielnik 40
32-412 Wiśniowa
woj. małopolskie