aktualności

REGULAMIN „KUSÓWKI”

1.Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.

2. Należy słuchać zaleceń instruktora oraz właściciela stajni. Starannie i dokładnie wykonujemy przydzielone nam zadania przez instruktora.

3. Należy zachowywać się spokojnie - nie biegać i nie krzyczeć, nie wykonywać gwałtownych ruchów wobec zwierząt. Zabrania się podchodzenia do koni bez uprzedzenia zwierzęcia głosem o swojej obecności.

4.Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

5.Nie wyprowadzamy koni z boksów czy wybiegów bez zgody instruktora.

6.Nie karmimy koni bez zgody instruktora.

7. Należy przestrzegać porządku i czystości (nie zostawiamy śmieci na terenie ośrodka).

8.Psy na terenie ośrodka muszą być prowadzone na smyczy a jeśli są niebezpieczne koniecznie muszą mieć założony kaganiec.

9. Zabrania się wchodzenia na teren ujeżdżalni osobom nie biorącym udziału w zajęciach.

10. Podczas jazdy obowiązuje noszenie kasku/toczka oraz ubioru dostosowanego do jazdy (długich spodni, obuwia z twardą podeszwą)

11. Do stajni przychodzimy zawsze 15 minut przed ustaloną godziną jazdy. Po przydzieleniu konia należy go przygotować (wyczyścić, osiodłać) pod nadzorem instruktora – jeżeli jest to pierwsza jada danego konia.

12. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni oraz sprzęt należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych i rozsiodłaniu.

13.Po skończonej jeździe (jeżeli jest to jazda ostatnia), należy rozsiodłać konia a sprzęt odłożyć w wyznaczone miejsce.

14.Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej - płacąc za całość jazdy. Jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od jeźdźca czas jazdy nie zostaje skrócony.

15. Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora, instruktor ma prawo kazać zsiąść z konia. Jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego, ile czasu siedział na koniu.

16. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie stadniny ośrodek nie odpowiada.

17. Karnet ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu. Jazdy w karnecie odbywają się od poniedziałku do piątku, chyba, że instruktor ustali inaczej. Karnety dotyczą jedynie jazdy na ujeżdżalni nie terenów.

 

Magda i Michał Kus

< powrót

kusowka40@gmail.com

O nas | Pensjonat | Aktualności | Galeria | Cennik | Kontakt | Linki
"Kusówka"
Kobielnik 40
32-412 Wiśniowa
woj. małopolskie